Engelsk → dansk
Dansk → britisk engelsk
Fransk → britisk engelsk
Fransk → dansk Dansk
Britisk engelsk
Oversættelse 0,145 CAD 0,16 CAD  
Redigering af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,073 CAD 0,08 CAD  
Korrektur af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,058 CAD 0,064 CAD  
Enkeltsproget redigering, pr. kildeord1,2     0,058 CAD
Enkeltsproget korrektur, pr. kildeord1,2     0,044 CAD
Timepris4 51 CAD 51 CAD 51 CAD
Minimum pr. ordre 29 CAD 29 CAD 29 CAD