Engelsk → dansk
Dansk → britisk engelsk
Fransk → britisk engelsk
Fransk → dansk Dansk
Britisk engelsk
Oversættelse 0,10 EUR 0,11 EUR  
Redigering af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,05 EUR 0,055 EUR  
Korrektur af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,04 EUR 0,044 EUR  
Enkeltsproget redigering, pr. kildeord1,2     0,04 EUR
Enkeltsproget korrektur, pr. kildeord1,2     0,03 EUR
Timepris4 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Minimum pr. ordre 20 EUR 20 EUR 20 EUR