Engelsk → dansk
Dansk → britisk engelsk
Fransk → britisk engelsk
Fransk → dansk Dansk
Britisk engelsk
Oversættelse 0,09 GBP 0,097 GBP  
Redigering af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,044 GBP 0,05 GBP  
Korrektur af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2 0,035 GBP 0,04 GBP  
Enkeltsproget redigering, pr. kildeord1,2     0,035 GBP
Enkeltsproget korrektur, pr. kildeord1,2     0,027 GBP
Timepris4 31 GBP 31 GBP 31 GBP
Minimum pr. ordre 17,50 GBP 17,50 GBP 17,50 GBP