Engelsk → dansk
Dansk → britisk engelsk
Fransk → britisk engelsk
Fransk → dansk Dansk
Britisk engelsk
Oversættelse  0,106 USD  0,117 USD  
Redigering af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2  0,053 USD  0,058 USD  
Korrektur af menneskelig oversættelse, pr. kildeord1,2  0,042 USD  0,047 USD  
Enkeltsproget redigering, pr. kildeord1,2      0,042 USD
Enkeltsproget korrektur, pr. kildeord1,2      0,032 USD
Timepris4  37 USD  37 USD  37 USD
Minimum pr. ordre  21 USD  21 USD  21 USD